Frederike De Geest

Persoonlijke behandeling en grondige adviesverlening

Bemiddeling

Advocaat Frederike De Geest te Berchem-Antwerpen is al meer dan 20 jaar door de overheid erkend als bemiddelaar. Sinds 31 mei 1999 draagt ze de titel ‘Advocaat-Bemiddelaar in Familiezaken’.

Frederike De Geest volgde specifieke deelopleidingen en permanente vorming aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, alsook bij verschillende opleidingscentra die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie. Deze uitvoerige ervaring laat toe om snel en efficiënt in te schatten of uw zaak in aanmerking komt voor bemiddeling. De bemiddelingstechnieken zijn tevens hanteerbaar in andere domeinen.

Het Gerechtelijk Wetboek definieert bemiddeling als een gestructureerde procedure waarin twee of meer partijen op vrijwillige basis een oplossing zoeken voor een geschil met de hulp van een bemiddelaar. Vergelijkbare procedures zoals die van ombudsdiensten of de bemiddeling in strafzaken vallen hier niet onder. Meestal gaat het om conflicten tussen familieleden, buren, of tussen huurder en huisbaas. Bemiddeling gebeurt door een neutraal persoon en in alle vertrouwelijkheid.

De partijen kunnen zelf beslissen om deze procedure op te starten of ze kan voorgesteld of opgelegd worden door de rechtbank. Bemiddeling is een goede manier om het geschil te beëindigen met een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat, zonder voor de rechtbank te moeten verschijnen. Een rechtszaak is immers een ingrijpende en confronterende ervaring. Zeker bij geschillen tussen familieleden kan dit leiden tot een onherstelbare breuk in de relatie. Bemiddeling is een meer constructieve aanpak.

Hebt u vragen over bemiddeling? Hebt u advies of een erkend bemiddelaar nodig?

Contacteer Advocaat Frederike De Geest