Uw Partner voor familierecht en internationaal familierecht

Frederike De Geest te Berchem-Antwerpen is uw specialist op vlak van familierecht en internationaal familierecht:

Niet alleen echtscheidingen binnen het huwelijk, maar ook alimentatie-samenwonenden (onderhoudsbijdragen en verdeling), jeugdzaken, alle problemen in verband met adoptie en afstamming, alle familiale problemen binnen en buiten het huwelijk en ook rechten van niet-ouders tot minderjarigen (onder meer grootouders, familieleden, personen met affectieve band) … worden persoonlijk behandeld met grondige vakkennis.

Daarnaast ben ik vertrouwd met het huwelijksvermogensrecht en vereffening-verdeling na echtscheiding en vereffening verdeling tussen samenwonenden. Ingevolge de jarenlange ervaring in deze specifieke domeinen wordt hierdoor hét verschil gemaakt bij de diverse rechtsinstanties.

Tevens internationaal familierecht en familiaal vermogensrecht.

Indien u vragen heeft over familierecht of internationaal familierecht? Contacteer dan onmiddellijk of verzend een email!