Frederike De Geest

Persoonlijke behandeling en grondige adviesverlening

Nationaal/internationaal familierecht

Frederike De Geest te Berchem-Antwerpen is advocaat gespecialiseerd in familierecht, zowel nationaal als internationaal.

Advies en rechtsbijstand voor echtscheiding binnen het huwelijk, scheiding van samenwonenden, kinderrecht en alimentatie, berekening en verdeling van onderhoudsbijdragen en onderhoudsgelden.

Ook jeugdzaken, alle problemen in verband met adoptie en afstamming, alle familiale problemen binnen en buiten het huwelijk en ook rechten van niet-ouders met betrekking tot minderjarigen (onder meer grootouders, andere familieleden, personen met affectieve band,…)

Grote vertrouwdheid met het huwelijksvermogensrecht: vereffening en verdeling na echtscheiding en scheiden van samenwonenden. Tevens internationaal familierecht en familiaal vermogensrecht.

Frederike De Geest kan bogen op diepgaande vakkennis van alle aspecten van het familierecht en uitgebreide praktijkervaring met alle bevoegde rechtsinstanties. Als zelfstandig advocaat kan zij uw dossier persoonlijk en met onverdeelde aandacht behandelen.

Frederike De Geest Advocaat Berchem-Antwerpen-Nationaal/internationaal familierecht

Hebt u vragen over familierecht of internationaal familierecht? Hebt u advies of rechtsbijstand nodig?

Contacteer Advocaat Frederike De Geest