Uw advocaat bemiddelaar in familiezaken.

Frederike De Geest is reeds erkend bemiddelaar sedert 31.5.1999 en heeft hiertoe de titel “Advocaat Bemiddelaar in familiezaken”. Zij heeft permanente vorming gevolgd bij diverse erkende instanties (onder meer bij de universiteiten te Antwerpen, Leuven en diverse opleidingscentra erkend door de Federale Bemiddelingscommissie). Ingevolge de jarenlange ervaring kan bovendien op efficiënte wijze onderzocht worden of uw specifieke zaak al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt. De bemiddelingstechnieken zijn tevens hanteerbaar buiten de bemiddeling.