Frederike De Geest

Persoonlijke behandeling en grondige adviesverlening

Nalatenschap en erfenis

Advocaat Frederike De Geest te Berchem-Antwerpen is thuis in alle aspecten van erfrecht. U krijgt expertadvies doorheen alle procedures rond nalatenschap en erfenis.

Specialisatie in deze materies tijdens studies en postacademische opleidingen aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Brussel, en Gent.

Uitgebreide ervaring in zeer diverse nalatenschapdossiers. Van eenvoudige erfenissen van ouders naar kinderen tot ingewikkelde zaken met complexe familierelaties, moeilijke verstandhouding in de familie, bezittingen in het buitenland, bijkomende juridische verwikkelingen,…

Diepgaande vakkennis van alle aspecten van het echtscheidingsrecht en uitgebreide praktijkervaring met alle bevoegde rechtsinstanties. Bij deze zelfstandig advocaat wordt uw dossier persoonlijk en met onverdeelde aandacht behandeld.

Frederike De Geest Advocaat Berchem-Antwerpen-Nalatenschap en erfenis

Hebt u vragen over erfrecht? Hebt u advies nodig over erfenissen en nalatenschappen?

Contacteer Advocaat Frederike De Geest